Cannabisolie

Behandling af kroniske smerter med cannabisolie

Ældre kvinde med rygsmerter
CBD Oil fra Nordic Oil!

Over 700.000 danskere lider af en af de godt 200 forskellige diagnoser for gigt, men behandlingen af den kroniske sygdom fører kun i mindre grad til mærkbare resultater. Men inden for de senere år har flere og flere gigtramte personer forsøgt sig med cannabisolie som medicin til kroniske smerter mod gigt – og dette med gode resultater!

Gigt i Danmark

Gigt er betegnelsen for en lang række sygdomme, der rammer vores bevægeapparat, dvs. muskler, knogler og led. Symptomerne er kroniske smerter, ømhed og stivhed i leddene, særligt ved hænder, håndled, fødder og i ryggen. Ifølge Gigtforeningen lider mere end 700.000 danskere af en eller anden form for gigt. Det svarer til mere end hver 8. person herhjemme, og dermed er gigt den mest udbredte kroniske sygdom herhjemme.

Der findes ovre 200 forskellige diagnoser for gigt, hvor slidgigt er den mest hyppigt forekommende. Her regner man med, at for aldersgruppen +40 år har ca. hver anden person slidgigt, mens Gigtforeningen anskuer, at alle personer over 60 år har slidgigt i et eller flere led.

Idet sygdommen er kronisk, er der ingen mulighed for helbredelse af denne. Men der findes flere lindrende behandlingsformer, hvor medicinsk behandling gennem motion og en række forskellige lægemidler er de mest udbredte. Denne behandling er med til at dæmme ned for smerterne, men ofte følger desværre en række bivirkninger ved indtagelse af lægemidler.

Anvendelse af cannabisolie imod gigt

I flere lande er cannabis lovliggjort gennem kontrol fra den respektive regerings side. En af de primære årsager til dette er, at flere forskningsstudier er kommet til den konklusion, at cannabis har mange sundhedsmæssige fordele, som menneskekroppen kan drage nytte af. Hampplanten indeholder kun en lille koncentration af THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), mens denne i stedet har et højt indhold af CBD (cannabinoider). Og hvor førstnævnte har en euforiserende virkning, og dermed er årsagen til den fortsatte tøven blandt nogle lande, så er sidstnævnte gavnlig for kroppen, idet CBD kan helbrede og lindre flere sygdomme, heriblandt gigt.

Hvordan virker CBD-olien?

Flere gigtramte har forsøgt sig med anvendelse af cannabisolie imod gigt, og dette med stor succes. Her har virkningerne været overvejende positive, hvor de gigtramte har oplevet mindsket ømhed, et fald i inflammationen samt mere energi i kroppen. Dertil har brugen af cannabisolie ført til en reduceret indtagelse af andre lægemidler.

Cannabisoliens virkning er stadig en smule uklar, hvorfor der fortsat forskes på området. Der er dog enighed om, at CBD-olien er ansvarlig for kontrollen af kroppens immunrespons, som er medvirkende til at forhindre produktion af inflammatoriske kemiske stoffer, og deraf menes det, at olien har sin effekt. Dertil har cannabisolie også en række antiinflammatoriske egenskaber, hvorfor den lindrer imod smerterne.

Sådan anvender du cannabisolie mod gigt

Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan anvende cannabisolien imod gigt og andre sygdomme. Ofte indtages cannabisolie oralt, hvor nogle få dråber placeres under tungen, hvorefter de sluges. Cannabisolien kan også fås som cremer og salver, hvor denne smøres direkte på kroppen og de ømme områder. Både CBD-olier, cremer, salver og te finder du på hjemmesider såsom www.nordicoil.dk. Det er også muligt at få cannabisolie som stikpiller eller optage det gennem inhalering ved brug af e-cigaretter.

Vejledning i forhold til dosering

Når det kommer til doseringen af cannabisolie ved behandling af gigt, er det meget individuelt, hvor stor en mængde, der skal indtages, før den har en virkning i forhold til lindring af smerterne. Idet virkningen kan opleves forskelligt anbefales det altid at starte i det små, hvorefter dosen kan øges efter ønske. Hvis du ønsker mere information omkring dosering kan du læse omkring det på hemppedia.

Fordelene ved at anvende CBD som behandlingsmiddel mod gigt

I modsætning til andre medicinske behandlinger gennem lægemidler, så er der overvejende kun fordele ved anvendelse af cannabisolie, da denne:

  • Lindrer smerteniveauet
  • Forbedrer mobiliteten
  • Giver øget søvnkvalitet
  • Mindsker bivirkningerne forårsaget af andre lægemidler

Størstedelen af alle gigtramte personer, der har anvendt cannabisolie som en del af behandlingen, har kun oplevet positive resultater. Enkelte bivirkninger kan dog også forekomme i form af kvalme, diarré, tør mund/halsbetændelse, svimmelhed og/eller hovedpine samt træthed eller det modsatte – søvnløshed. Varigheden af disse bivirkninger er ofte 1-3 dage.

Du kan læse mere om Giftforeningens holdning til blandt andet cannabisolie her.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Lig en kommentar

Din email address vil ikke blive vist

Lignende artikler: