CBD

CBD vs. THC | Forskelle og ligheder

Laboratorie
CBD Oil fra Nordic Oil!

Der er både ligheder og forskelle mellem CBD og THC, og som mængden af bevidste forbrugere af medicinsk cannabis og CBD-olie stiger, stiger behovet også for at vide mere om både CBD og THC – for om man vil det eller ej, hænger de to unægteligt sammen. Ikke nødvendigvis kemisk, men siger man først CBD, må man også sige THC.

Her i artiklen kan du blive klogere på, hvad THC og CBD har tilfælles – og hvad der adskiller dem.

Artiklen her har vi sat op, så du let kan se, hvilke forskelle og ligheder der er mellem de to stoffer. Lad os starte med at se på kemien.

CBD vs. THC – den kemiske sammensætning

Den kemiske opbygning i THC og CBD minder meget om hinanden. Faktisk har de præcis den samme molekylære sammensætning: 21 kulstofatomer, 30 brintatomer og 2 iltatomer. Det er en minimal forskel i atomernes sammensætning, der er afgørende for, at de to påvirker kroppen forskelligt.

Begge minder de i strukturen om kroppens eget system af cannabinoider, og derfor kan de påvirke kroppens egne receptorer.

CBD vs. THC – psykoaktiv virkning

De to stoffer, også kaldet cannabinoider, har næsten identisk kemisk struktur, men alligevel påvirker de kroppen meget forskelligt. Det er fordi, at THC og CBD ikke har den samme psykoaktive virkning. Hvor CBD er non-psykoaktiv, er THC psykoaktiv. Det betyder, at du bliver “høj” af THC, mens du ikke bliver det af CBD

THC påvirker det cannabinoid, som forekommer naturligt i kroppen, der hedder CB1, hvilket har at gøre med hjernen. Effekten er, at man bliver høj og/eller euforisk. Omvendt påvirker CBD kroppens CB1 meget lidt eller slet ikke, hvorfor man ikke får virkningen af at være “høj”.

CBD vs. THC – lovgivning

Der er lovgivning og restriktioner for både CBD og THC i Danmark. I Danmark betragtes alt, der indeholder CBD som medicinsk cannabis, og derfor skal man have en recept fra sin læge, før man kan få det. THC betragtes i Danmark som et euforiserende stof, hvorfor det er ulovligt både at sælge og indtage.

 1. 1. juli 2018 blev THC-grænsen i Danmark ændret fra nultolerance til 0,2 procent, hvilket har gjort CBD lovligt til privat forbrug (det er næsten umuligt at fremstille CBD uden en forsvindende lille mængde THC). Dette gør det lovligt at forhandle cannabisprodukter, der indeholder THC under denne grænse – men det ændrer ikke noget i lægemiddelloven, der anser alle cannabisprodukter som medicinske.

Lægemiddelstyrelsen om, hvad den nye grænse på 0,2 procent THC medfører:

“Regelændringen fjerner ”en sten på vejen” for virksomheder, der ønsker at producere eller importere og forhandle ikke-medicinske cannabisprodukter med lavt THC-indhold. Det kunne eksempelvis være fødevarer, som f.eks. hampeøl eller kager med hamp”

Læs mere om, hvad de nye regler betyder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Skal man som privat forbruger derfor købe eksempelvis CBD-olie, skal dette gøres fra en forhandler, som har sæde i Tyskland. Dette gælder eksempelvis det danske firma Nordic Oil.

CBD vs. THC – de medicinske fordele

CBD og THC har mange af de samme fordele. De kan begge være smertelindrende i forbindelse med en række sygdomme. Forskellen er dog, at CBD ikke har den samme euforiske effekt, som THC har. Mange foretrækker at anvende CBD, fordi de gerne vil undgå denne effekt.

CBD bruges i forbindelse med:

 • Epilepsi/krampeanfald
 • Inflammation
 • Smerter
 • Psykoser og/eller psykiske sygdomme
 • Kronisk/inflammatorisk tarmbetændelse
 • Kvalme
 • Migræne
 • Depression
 • Angst

THC bruges ofte i forbindelse med:

 • Smerte
 • Spastisk lammelse
 • Søvnløshed
 • Lav appetit
 • Kvalme
 • Angst
 • Grøn stær

CBD vs. THC – bivirkninger

Kroppen kan klare en del CBD, før man vil opleve bivirkninger. Forskning viser tilmed, at eventuelle bivirkninger sandsynligvis opstår, hvis CBD og en anden medicin reagerer på hinanden.

THC har derimod en række midlertidige bivirkninger, som blandt andet omfatter:

 • Øget hjertefrekvens
 • Koordineringsproblemer
 • Tør mund
 • Røde øjne
 • Langsommere reaktionstider
 • Hukommelsestab

Så hvad har vi lært af det?

Alt i alt kan man konkludere, at både CBD og THC har en række medicinske fordele. Det vigtigste, du kan tage med fra denne artikel er, at de begge har medicinske fordele, men hvor THC giver en euforiserende effekt, er der ingen psykoaktiv effekt ved CBD. Ligeledes har THC langt flere, omend midlertidige, bivirkninger end CBD.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Lig en kommentar

Din email address vil ikke blive vist

Lignende artikler: